Agilní řízení v praxi

Fakulta informatiky a statistiky ve spolupráci s Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO) uspořádala 27.4.2021, 13:00 – 15:00 hod. online seminář „Agilní řízení v praxi“.

Seminář se zaměří na představení zkušeností a diskusi použití agilních přístupů v praxi. V průběhu semináře bude představen přehled nejnovějších přístupů k agilnímu řízení. Následně budou prezentovány zkušenosti dvou významných subjektů s používáním těchto přístupů. V prvním případě se bude jednat o společnost Vodafone, v druhém o Ministerstvo průmyslu a obchodu. Budeme tak moci porovnat použití agilních přístupů v soukromé společnosti i v prostředí veřejné správy. Na závěr semináře proběhne panelová diskuse s vystupujícími.

Program workshopu:
12:50 – 13:00 Připojování, test spojení
13:00 – 13:05 Přivítání (M. Hübner – CACIO, D. Chlapek – FIS VŠE)
13:05 – 13:30 Přístupy k agilnímu řízení projektů (J. Tesař – EY)
13:30 – 14:00 Zkušenosti s agilním řízením projektů ve Vodafone (T. Hanka, M. Šimon – Vodafone)
14:00 – 14:30 Agilně řízený projekt v podmínkách veřejné správy (M. Marčan – MPO, P. Faber – Unicorn)
14:30 – 15:00 Panelová diskuse