Business Continuity Management

Online workshop proběhl 16. června 2020 od 18:00. Přednášel Jakub Tesař, manažer v týmu Innovation & Technology Consulting, ze společnosti EY a Petr Plecháček, Associate Partner, CyberSec & Technology Consulting, ze společnosti EY.
Jakub Tesař Petr Plecháček
Program workshopu:
18:00 – 18:15 Přivítání účastníků, představení vystupujících, BCM na FIS v době koronaviru (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:15 – 19:30 Řízení kontinuity činností organizace (Jakub Tesař a Petr Plecháček EY)
Po přednášce proběhne diskuse.

Nedílnou součástí managementu rizik je i řízení kontinuity činností organizace neboli Business Continuity Management #BCM a připravenost čelit mimořádným událostem, jako jsou povodně, teroristický či hackerský útok, ztráta klíčového dodavatele či odběratele, nebo virová pandemie, které mohou chod organizace zcela zastavit nebo silně narušit. BCM umožňuje se na takovéto mimořádné události připravit, okamžitě na ně reagovat a minimalizovat ztráty, přičemž jej lze implementovat ve všech organizacích bez ohledu na jejich velikost nebo oblast podnikání.

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).