Diskuse na téma minimum projektového řízení, aneb jaké znalosti ohledně řízení IT projektů by měli mít (nejen) absolventi informatických programů

10. listopadu 2022

Absolventský workshop proběhne 10. listopadu 2022 od 18:00 na téma: Minimum projektového řízení, aneb jaké znalosti ohledně řízení IT projektů by měli mít (nejen) absolventi informatických programů pod vedením Ing. Dušana Chlapka, Ph.D. a Ing. Jana Kučery, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Program workshopu:
18:00 – 18:05 Přivítání účastníků a představení vystupujících (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:05 – 19:30 Řízení projektů je samostatná disciplína s vlastními standardy a metodikami. Projekty jsou pak často komplexní, a jejich zvládnutí vyžaduje zapojení znalostí a dovedností z různých oborů. V rámci diskuse bychom chtěli hledat odpovědi na následující otázky:

  • Co jsou klíčové znalosti a dovednosti z oblasti řízení projektů, které jsou pro řízení IT projektů potřeba?
  • Jaké znalosti z jiných oborů, nežli je samotné řízení projektů, by řešitelé IT projektů určitě měli mít?
  • Co by o řízení IT projektů měli znát absolventi informatických oborů aspirující na manažerské funkce, a co ti, kteří se profilují spíše jako odborníci, jenž budou členy projektových týmů?
  • Jaká jsou specifika různých typů IT projektů?
  • Do jaké míry by studenti informatických programů měli být připravováni nejen na IT projekty obecně, ale na jednotlivé typy IT projektů?

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).