Organizační agilita a agilní řízení projektů

Online absolventský workshop proběhl 29. září 2020 od 18:00 do 19:30 na téma Organizační agilita a agilní řízení projektů.

Absolutně klíčovou schopností umožňující přežití a komerční úspěšnost každé organizace je její proaktivní přizpůsobivost stále se měnící tržní realitě. Tuto schopnost nazýváme “organizační agilitou”. V posledních letech se firmám po celém světě podařilo tuto schopnost exponenciálně zvýšit mj. s pomocí zavedení metodik agilního řízení projektů. V absolventském workshopu probereme, jaké jsou s tímto přístupem zkušenosti v českém a světovém kontextu, jaké lze očekávat přínosy, jakým výzvám organizace čelí při zavádění agilního řízení projektů a samozřejmě se dotkneme i aktuálního tématu relevance agilních přístupů v době probíhající globální pandemie nemoci COVID-19.

Workshop povede Dana Malcová, expert v oblasti Business Agility, účelné vědomé transformace a rozvoje organizačních kapabilit.

Dana je absolventkou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, pomohla v uplynulých 15 letech organizacím na pěti kontinentech s jejich transformací, optimalizací organizačních struktur a zvýšením jejich Business Agility. Dana školí a koučuje profesionály v metodikách, nástrojích a technikách umožňujících soukromým firmám a veřejným organizacím účelněji, efektivněji a s pozitivními finančními výsledky sloužit jejich zákazníkům, v souladu s potřebami dalších stakeholderů.

V současnosti Dana působí jako Vedoucí výzkumné iniciativy v Business Agility Institutu, kde vede globální výzkumný tým zaměřující se na zjištění souvislostí mezi velikostí a komplexností organizace a efektem využití konkrétních (agilních i tradičních) metod a technik na Business Agilitu a obchodní úspěšnost dané organizace.

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).