Panelová diskuse o programu Ekonometrie a operační výzkum

22. února 2022 (online)
Program workshopu:
18:00 – 18:05 Přivítání účastníků a představení vystupujících (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:05 – 19:30 Během panelové diskuze o programu Ekonometrie a operační výzkum budou diskutovat absolventi a zástupci akademických pracovníků o současné, a hlavně budoucí podobě programu. Během konverzace společně proberou témata, která absolventi zvolí za klíčová z dotazníkového šetření. Zmíněné podklady budou použity pro validaci programu a směrování výuky budoucích absolventů.
Po přednášce proběhne diskuze.

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).