Registrace na workshop pro absolventy

  Osobní informace


  Výběr vztahu k VŠE

  Kontaktní informace

  Registrace workshopu
  Vyberte požadovaný workshop, na který se chcete registrovat. Možno zaškrtnout více položek.

  Způsob účasti:

  Souhlas s podmínkami
  Přihlášením na školení souhlasíte s:  a) využitím osobních dat (jméno, příjmení, e-mail) výhradně pro účely realizace a hodnocení projektu, b) s pořízením záznamu online workshopu. Účastník akce má právo svůj souhlas s bodem (a) kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla poskytovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení poskytovateli. Účastník má dle § 21 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. Správce: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.