Řízení datové kvality a Master Data Management

29. listopadu 2022

Absolventský workshop proběhne 29. listopadu 2022 od 18:00 (RB211 nebo online) na téma: Řízení datové kvality a Master Data Management pod vedením pod vedením Martina Béma, Data Architect, Adastra.

Martin v Adastře řeší datovou architekturu, datové modelovaní, datovou kvalitu a Master Data Management primárně v oblastech financí a bankovnictví. Ve svých projektech aktivně řeší komplexní problémy od konceptuálních návrhů řešení až po fyzickou implementaci. Kromě toho je Martin zakládajícím členem DAMA Czech Republic – Prague.

Program workshopu:
18:00 – 18:05 Přivítání účastníků a představení vystupujících (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:05 – 19:30 Přednáška Řízení datové kvality a Master Data Management. Anotace: Řízení datové kvality a Master Data Management jsou kritické úlohy informačního managementu, bez kterých nelze dlouhodobě a spolehlivě pracovat s daty. Řízení datové kvality zahrnuje sadu nástrojů a procesů, které se proaktivně a reaktivně snaží zlepšovat datovou kvalitu v organizaci v kontextu použití dat. Master Data Management pak představuje řízení oficiálních kmenových dat tak, aby se zajistila jejich jednota, správnost, sémantická konzistence a jasně definované zodpovědnosti. Specifickou podoblastí Master Data Managementu jsou statické číselníky (Reference Data Management). Bez zvládnutí řízení kmenových dat nelze řešit žádnou úlohu typu Know Your Customer (KYC), produktový katalog nebo třeba řízení rizik.
Součástí přednášky je shrnutí v praxi používaných implementačních vzorů, reálných příkladů a Best Practices.
Po přednášce proběhne diskuze.

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).