Category: Aktuality

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

V úterý 8. září 2020 se ve Vencovského aule VŠE konají slavnostní promoce absolventů všech oborů magisterského studia garantovaných Fakultou informatiky a statistiky. Časový rozpis podle oborů naleznete v odkaze s Pozvánkou. S ohledem na současnou situaci je pro jejich hladký průběh nutné dodržet následující: absolventi se do vestibulu Vencovského auly (vchodem z 1. patra nové budovy) dostaví […]

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Promoce absolventů FIS

Bakalářské promoce Magisterské promoce Bakalářské promoce – 18. září 2020 V pátek 18. září 2020 se ve Vencovského aule VŠE konají slavnostní promoce absolventů všech oborů bakalářského studia garantovaných Fakultou informatiky a statistiky. Časový rozpis podle oborů naleznete v odkaze s Pozvánkou. Promoce jsou určeny pro absolventy, kteří složili poslední část státní zkoušky nejpozději 30. […]

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium Magisterské studium Zápisy do studia   Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných ve dnech 23., 26. a 27. června a 25. srpna 2020, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně: Pro bakalářské studium Název programu Bodová hranice […]

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Úřední hodiny FIS v době prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2020)

Úředním dnem je středa 9:00 – 11:00. Datum Studijní oddělení Děkanát FIS 8. července J. Krajíčková (NB 412) E. Dvořáková (NB 440), R. Hertlová (NB 415) 15. července I. Hudcová (NB 409) E. Dvořáková (NB 440), M. Jandová (NB 415), M. Vojáčková (NB 436), D. Zachariášová (NB 381) 22. července J. Hudčeková (NB 410), J. […]

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Přijímací řízení – 2. kolo

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Informace pro uchazeče o studium na FIS

Podmínky přijímacího řízení na Fakultu informatiky a statistiky zůstaly beze změny. Jedinou změnou oproti v dubnu vyhlášenému dodatku k přijímacímu řízení je otevření druhého kola přijímacího řízení na bakalářský studijní program Matematické metody v ekonomii. Níže shrnujeme důležité termíny pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Bakalářské studium 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských […]

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Emeritní rektor VŠE prof. Hindls byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

Emeritní rektor VŠE prof. Hindls byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace
-

Promoce absolventů magisterského studia

Promoce absolventů magisterského studia, kteří v červnu 2020 úspěšně dokončí všechny části státní závěrečné zkoušky, proběhnou 8. září 2020. Tento termín promocí se týká i absolventů magisterského studia, kterým byly zrušeny dubnové promoce. Více informací zveřejníme v průběhu srpna na webu fakulty.

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Magisterské promoce 8. 9. – důležité informace