Autoři z FIS upozorňují ve stanovisku ČDS na rizika u navrhovaného zvyšování věku odchodu do důchodu

Česká demografická společnost vydala stanovisko k navrhovanému způsobu zvyšování věku odchodu do důchodu. Stanovisko upozorňuje na možná rizika návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučuje konkrétní úpravy. Hlavním autorem je RNDr. Tomáš Fiala, CSc., z Katedry demografie FIS VŠE. Na stanovisku spolupracovali také doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., a doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. Jako doplnění zorganizovala ČDS dne 29. února kulatý stůl. 

Více informací a celé znění stanoviska najdete zde.