Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

 

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných ve dnech 23., 26. a 27. června a 25. srpna 2020, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně:

Pro bakalářské studium

Název programu Bodová hranice
Aplikovaná informatika 100
Informační média a služby 100
Matematické metody v ekonomii 120
Multimédia v ekonomické praxi 172

Bodové hranice jednotlivých testů děkan stanovil na 40 bodů z každého testu. Uchazeči, kteří nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na první program uvedený v přihlášce, jsou přijati na program, který uvedli v přihlášce na druhém či třetím místě.

Pro magisterské studium

Název programu Bodová hranice
Data a analytika pro business 60
Ekonomická demografie 40
Ekonometrie a operační výzkum 45
Informační management 50
Informační systémy a technologie (všechny specializace) 45
Kognitivní informatika 45
Podniková informatika 45
Statistika 40
Znalostní a webové technologie 45

Zápisy do studia

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://insis.vse.cz/prijimacky

Úspěšným uchazečům bude rozhodnutí o přijetí ke studiu, či oznámení o složení přijímací zkoušky doručeno prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o nepřijetí bude všem neúspěšným uchazečům rozeslán do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě do 30 dnů od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FIS.

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme. Zápisy do studia proběhnou zcela on-line, tj. bez nutnosti osobní přítomnosti. Všichni přijatí uchazeči budou informováni mailem.