Bodové hranice pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných v úterý 25. června 2019 stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu na navazující magisterské obory na 50 bodů.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://insis.vse.cz/prijimacky

Úspěšným uchazečům bude rozhodnutí o přijetí ke studiu, či oznámení o složení přijímací zkoušky doručeno prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o nepřijetí bude všem neúspěšným uchazečům rozeslán do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě do 30 dnů od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FIS.

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisů do studia!