Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

 

Pro bakalářské studium

Na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek konaných v termínech prosinec 2021 až květen 2022 a vážených dle schválených podmínek přijímacího řízení stanovil děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně:

Program Součet bodů z obou testů
Aplikovaná informatika 115
Data Analytics 160
Informační média a služby 100
Matematické metody v ekonomii 100
Multimédia v ekonomické praxi 170

Bodové hranice jednotlivých testů stanovil děkan fakulty na 45 bodů z každého testu. Na studijní programy Informační média a služby a Matematické metody v ekonomii nebyla naplněna kapacita úspěšnými uchazeči, kteří tyto programy uvedli v přihlášce na prvním místě, proto jsou na uvedené programy přijati i uchazeči, kteří je v přihlášce uvedli na druhém či třetím místě.

Pro magisterské studium

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných dne 20. června 2022, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně:

Program Specializace Bodová hranice
Data a analytika pro business x 52
Ekonomická demografie x 40
Ekonometrie a operační výzkum x 40
Informační management x 50
Informační systémy a technologie Business analýza 45
Business Intelligence 45
Řízení podnikové informatiky 45
UX výzkum a design 55
Vývoj informačních systémů 63
Kognitivní informatika x 50
Podniková informatika x 40
Statistika x 45
Znalostní a webové technologie x 70

Uchazeči, kteří nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na první preferovanou specializaci programu Informační systémy a technologie, jsou přijati na specializaci, kterou uvedli v přihlášce na dalším místě.

Zápisy do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Jeho forma a text je na uchazeči. Odvolání adresujete panu děkanovi nejpozději do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání zasílejte e-mailem:

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme!

Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023