Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025

 

Pro bakalářské studium

Na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek konaných v termínech prosinec 2023 až květen 2024 a vážených dle schválených podmínek přijímacího řízení stanovil děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně:

Program Počet bodů
Aplikovaná informatika 70
Data Analytics 83
Informační média a služby 50
Matematické metody v ekonomii 50
Multimédia v ekonomické praxi 90,2

Na studijní programy Aplikovaná informatika, Data Analytics, Informační média a služby a Matematické metody v ekonomii nebyla naplněna kapacita úspěšnými uchazeči, kteří tyto programy uvedli v přihlášce na prvním místě, proto jsou na uvedené programy přijati i uchazeči, kteří je v přihlášce uvedli na druhém či třetím místě.

 

Pro magisterské studium

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných dne 20. června 2024, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně:

Program Specializace Bodová hranice
Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence x 60
Ekonomická demografie x 45
Ekonometrie a operační výzkum x 40
Informační management x 70
Informační systémy a technologie Business analýza 40
Business Intelligence 55
Řízení podnikové informatiky 39
UX výzkum a design 67
Vývoj informačních systémů 69
Kognitivní informatika x 85
Podniková informatika x 42
Statistika x 50
Znalostní a webové technologie x 73

 

Zápisy do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

 

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Odvolání přijímáme výhradně přes formulář v kontaktním centru v InSIS (pod seznamem přihlášek v části „potřebuji poradit“).

 

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme!

Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025