FIS zahajuje další kolo programu Doktorand 4.0

Cílem programu je systematicky připravovat a vychovávat perspektivní mladé vědecké pracovníky, kteří po úspěšném ukončení doktorského studia nastoupí na jednotlivé katedry FIS a tím posílí její akademickou obec. Předpokladem je, že se tito doktorandi během zařazení do programu zaměří zejména na vědecko-výzkumnou činnost, budou mít předpoklady pro získávání vědecko-výzkumných projektů (absolvovanou delší stáž v zahraničí, velmi dobrou znalost anglického jazyka jak mluveného, tak i psaného, podpořenou ziskem certifikátu). Program je navržen tak, aby doktorandi nemuseli pracovat mimo FIS na komerčních projektech, ale aby se mohli plně věnovat práci ve výzkumu.

Termín odevzdání přihlášky: do 19. 9. 2022 do 12.00 na sekretariát děkana FIS.

Více informací

FIS zahajuje další kolo programu Doktorand 4.0