FIS slaví spuštění 2 projektů Horizontu Evropa

FIS se v roce 2024 stal partnerem dvou úspěšných projektů programu Horizont Evropa. První projektem je přistoupení k běžícímu Onto-DESIDE, který je koordinován švédskou Linkopings Universitet. Zaměřuje se na využívání ontologických znalostních modelů v cirkulární ekonomice. FIS do projektu vstoupil prostřednictvím hop-on mechanismu, který umožňuje státům z oblasti Widening přistoupit k úspěšným projektům Horizontu Evropa.

„VŠE do projektu přistoupila díky žádosti podané v září 2023. Tento mechanismus nám umožňuje stát se plnohodnotným partnerem a získat cenné zkušenosti s mezinárodním výzkumem,“ říká doc. Ondřej Zamazal, vedoucí řešitelského týmu z katedry informačního a znalostního inženýrství.

Tým se bude v projektu Onto-DESIDE věnovat využívání ontologických znalostních modelů při zpracování dat o hodnotových řetězcích cirkulární ekonomiky. Tyto aktivity podpoří rozvoj cirkulární ekonomiky a umělé inteligence.

Více informací naleznete na stránce CORDIS. O výsledcích projektu vás budeme průběžně informovat.

FIS slaví spuštění 2 projektů Horizontu Evropa