I-WEEK 2024

V lednu se uskutečnil 8. ročník International Weeku, který letos probíhal pod patronací Fakulty informatiky a statistiky, ale také se na něm podílela Fakulta financí a účetnictví a Fakulta mezinárodních vztahů. Celkem se realizovalo sedm intenzivních kurzů, výuka byla naplánovaná od pondělí 15. 1. do středy 17. 1. Ve čtvrtek 18. 1. akci zakončilo rozloučení se všemi hostujícími profesory s výměnou zkušeností a dojmů z celého I-WEEKu.

Od klasických přednášek se kurzy I-WEEKu liší především stylem vyučování. Během krátké doby výuky se studenti snaží vstřebat nové informace a pro hostující profesory je to právě také výzva, jak nejlépe podat tyto informace v průběhu tří dnů. Studenti si volí z celkové nabídky přednášek I-WEEKu vždy jeden z intenzivních kurzů, za který při úspěšném složení zkoušky získají 3 ECTS kredity. Závěrečné hodnocení v těchto kurzech má většinou podobu skupinové práce či vypracování eseje.

V letošním ročníku jsme přivítali velice sympatickou skupinu profesorů z různých koutů světa jako např. ze Slovinska, Nizozemska, Německa, Chile a Taiwanu. Studenti hodnotili vyučující velice pozitivně a byli s nimi opravdu spokojení. Na zvolená témata se velice těšili, že jim přinesou nové znalosti a jiný pohled na problematiku, což splnilo jejich očekávání. Kurzy i přes intenzivní styl výuky a náročnost některých témat, byly pro všechny srozumitelné a podány výstižně, se skvělou zpětnou vazbou pro případné diskuze studentů. Díky profesorům z různých zemí měli studenti možnost si dokonale procvičit i angličtinu na odborné téma. Letošní ročník International Week přilákal 187 studentů. Nové kurzy na následující ročník I-WEEKu budou zveřejněny již v červnu 2024.

International Week v číslech

187 studentů
3 fakulty (FIS, FFU, FMV)
7 hostujících profesorů
7 intenzivních kurzů v angličtině
8. ročník

https://fis.vse.cz/iweek

I-WEEK 2024