Informace k provozu FIS k 16. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO k 11. 12. 2020

V návaznosti na krizová opatření Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 vás informuji o jejich dopadech na činnost FIS.

  1. Na základě krizových opatření vlády probíhá výuka studentů v akreditovaných studijních programech i účastníků kurzů CŽV a MBA pouze v online formě. O podrobnostech distanční formy výuky informuje studenty (či účastníky CŽV) garant příslušného studijního předmětu (či kurzu CŽV). Zkoušky studentů v akreditovaných studijních programech (včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací) i účastníků kurzů CŽV a MBA lze realizovat v prezenční formě, pokud se v jeden čas zkoušky účastní nejvýše 10 osob. Státní zkoušky je možné konat (zatím v období do 31. 12. 2020) distančním způsobem při dodržení podmínek dle § 5 zákona č. 188/2020 Sb. Budovy VŠE zůstávají i pro studenty otevřené. V odůvodněných případech je možné poskytovat individuální konzultace prezenční formou. Další informace jsou uvedeny v opatření rektorky.
  2. I s ohledem na doporučení ministra zdravotnictví ČR využívat v maximální míře práci z domova dochází k úpravě administrativního zajištění fakulty:

a) Úřední hodiny studijního oddělení FIS (bakalářské a magisterské studium) jsou do 16. 12. 2020 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin. Na studijní referentky se též můžete obracet e-mailem, nebo přes kontaktní centrum v InSIS.

b) Úřední hodiny J. Krajíčkové (doktorské studium) jsou do 16. 12. 2020 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin. Na studijní referentku se též můžete obracet e-mailem.

c) Provoz sekretariátu děkana (P. Šarochová) je do 16. 12. 2020 zajištěn vždy v pondělí a ve středu od 10 do 14 hodin.

d) Informace o provozu sekretariátů kateder najdete na stránkách jednotlivých kateder.

Všem pracovníkům i studentům fakulty děkuji za maximálně odpovědný přístup k ochraně zdraví i za pochopení nepříjemností vyplývajících z vládních, ministerských, školních a fakultních opatření.

11. 12. 2020

Jakub Fischer, děkan FIS