Informace pro uchazeče o studium na FIS

Podmínky přijímacího řízení na Fakultu informatiky a statistiky zůstaly beze změny. Jedinou změnou oproti v dubnu vyhlášenému dodatku k přijímacímu řízení je otevření druhého kola přijímacího řízení na bakalářský studijní program Matematické metody v ekonomii.

Níže shrnujeme důležité termíny pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium.

Bakalářské studium

Magisterské studium

  • Přijímací zkoušky proběhnou  23. června 2020.
  • Uchazečům, kterým bude v osobní účasti na přijímacích zkouškách bránit některé z platných omezení našeho či cizího státu, nabízíme on-line termín přijímací zkoušky 23. června 2020.
  • Uchazeči budou informováni o možnosti zkoušek on-line mailem do konce května. Zařazování na termíny přijímacích zkoušek proběhne na začátku června 2020.
  • Pozvánky k přijímací zkoušce byly uchazečům rozeslány.

Zápisy do studia

  • Zápisy do bakalářského a magisterského studia proběhnou zcela on-line, tj. bez nutnosti osobní přítomnosti. Všichni přijatí uchazeči budou informováni mailem.