Inovační týden na FIS – 28. 3.–31. 3.

I v letošním semestru nás čeká Týden inovací ve výuce. Jako minulý semestr bude i tentokrát probíhat 7. týden, kdy nebude tradiční výuka. Cílem Inovačního týdne je především modernizovat výuku na VŠE, prohloubit její praktickou část a učinit studium zábavnější a zajímavější. Je to zároveň dobrá příležitost k navázání nových kontaktů a možnost se navzájem lépe poznat.

Pokud se chcete dozvědět více o Inovačním týdnu, poslechněte si podcast prorektora pro pedagogickou činnost a řízení kvality Pavla Hnáta.

Můžete se těšit na řadu hostů, zajímavých přednášek a témat, workshopů a exkurzí. Sledujte informace, které naleznete na Intranetu, aktuálně se zde nachází kalendář akcí na celý týden.

Přehled akcí pořádaných FIS v rámci inovačního týdne:

Inovační týden na FIS – 28. 3.–31. 3.