Katedra demografie publikovala nové studie pro městskou část Praha 6

Katedra demografie publikovala v prosinci 2023 dvě důležité studie, které vznikly v rámci smluvního výzkumu. Byly zaměřené na plánování v oblasti školství v městské části Praha 6. Tyto studie navazují na již dřívější zakázky a pokračují ve sledování demografických trendů, které ovlivňují školní strukturu. 

Studie představují odborný pohled na aktuální potřeby, kterým čelí městská část Praha 6. Důraz je kladen na plánování kapacit škol s ohledem na proměnlivost demografie, která se v posledních letech dramaticky měnila. Dalšími sledovanými faktory byla například plodnost a úmrtnost, migrace a bytová výstavba nebo prognóza počtu žáků.

Pracovníci využívají data ze studií od Katedry demografie již dlouhodobě a jsou cenným podkladem pro plánování v oblasti základních škol. Nejnovější studie byla využila v lednu tohoto roku při jednání o výstavbě nové mateřské školy v Ruzyni.

Veškeré studie z Katedry demografie jsou veřejně dostupné na oficiálních stránkách městské části Praha 6. Pro jejich přečtení využijte odkaz níže.

Demografická studie pro základní školy zřizované městskou částí Praha 6 s výhledem do roku 2040

Demografická studie pro základní školy zřizované městskou částí Praha 6 s výhledem do roku 2040: Počty potenciálních žáků v jednotlivých školských obvodech