Krátkodobá odborná stáž v zahraničí

Fakulta informatiky a statistiky považuje praktické zkušenosti získané v rámci odborné stáže jako velmi cennou součást studia. Proto se rozhodla do studijních plánů všech prezenčních oborů a akademicky zaměřených programů zařadit volitelný předmět 44F401 Odborná stáž v zahraničí (6 ECTS).
Jedná se o krátkodobé stáže v podnikové nebo veřejné sféře vykonané v EU mimo Českou republiku a Slovensko na plný úvazek na alespoň 2 měsíce. Finanční podpora je možná z prostředků Erasmus+.
Obecné podmínky, financování a celkový postup naleznete na intranetu.
Věříme, že jakmile tomu bude situace přát, možnost odborné stáže v zahraničí využijete!