Magisterský seznamovací kurz

Další ročník seznamováku pro magistry bude probíhat opět na podzim. Tématem letošního ročníku je známá reality show Survivor. Seznamovák bude odrážet klasické rysy televizní soutěže a magisterského studia. Hry zábavně propojí přírodu Pálavy, známé hry ze Survivora a nástrahy studia.

Seznamovák je rozdělen do delšího termínu 12.–15. září a kratšího 13.–15. září. Delší termín je určen dobrodruhům, kteří se nebojí nepohodlí a chtějí zažít magisterský Survivor. Magisterský Survivor se bude odehrávat v CHKO Pálava, v tábořišti Klentnice. Poté se přemístí do klasického Merkuru. Tam se přidá i zbytek přihlášených, kteří si vybrali kratší termín seznamováku.

Přihlášení na obě verze seznamovacího kurzu naleznete na tomto odkazu.