Odešla doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc.

doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc.

(8. 4. 1932 – 20. 8. 2023)

Ve věku 91 let odešla naše dlouholetá kolegyně a skvělá pedagožka paní doc. Jiřina Moravová.  Celý svůj profesní život zasvětila statistice, jak na akademické půdě, tak i v oblasti státní statistiky.

Jiřina Moravová se narodila v Plzni, kde absolvovala i středoškolské studium. V roce 1954 ukončila statistické studium na tehdejší Fakultě ekonomicko-inženýrské ČVUT a začala pracovat na Výzkumném ústavu obchodu a na Státním úřadu statistickém. V roce 1964 byla přijata na katedru statistiky Vysoké škola ekonomické v Praze (VŠE). Od roku 1990 přešla na nově vytvořenou katedru ekonomické statistiky, které zůstala věrná až do odchodu do důchodu v roce 2008. V letech 1992‒1998 zastávala funkci proděkanky pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE, na přelomu let 1994/1995 (po úmrtí děkana prof. Likeše do zvolení nového) byla zastupujícím děkanem. V letech 2006‒2008 byla pověřena vedením katedry ekonomické statistiky

Doc. Moravová patřila bezesporu mezi přední odborníky z oblasti teorie a praxe hospodářské a sociální statistiky, Po celou dobu svého působení na VŠE spolupracovala se statistickým úřadem a jeho výzkumným ústavem, kde se významně podílela na koncipování výběrových šetřeni domácností, zejména statistiky rodinných účtů a sociální statistiky (připravovala mj. první československé mikrocenzy, podílela se významně na konstrukci a využívání spotřebních jednotek, pracovala v poradní komisi pro cenovou statistiku aj.). Během své pedagogické kariéry vedla řadu diplomových prací, publikovala desítky učebních textů pro studenty VŠE (např. 300 příkladů ke kursu statistiky ve vnitřním obchodě /1970/, Základy sociální statistiky /1998/, Ekonomické a sociální indikátory: od statistik k poznatkům /s J. Jílkem 2007/) a bezpočet odborných článků a výzkumných zpráv.

Po svém odchodu do důchodu se věnovala své rodině a trávila volný čas na milované chalupě v Popelíně na Jindřichohradecku.

Čest její památce.

 

Odešla doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc.