Promoce absolventů magisterského studia – 5. 11. 2021

V pátek 5. listopadu 2021 od 10:00 hod se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia, kteří splnili poslední část státní závěrečné zkoušky v letním semestru 2020/2021 po 11. 6. 2021. Časový rozpis, který odpovídá aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením a epidemiologické situaci v České republice, naleznete v odkaze s Pozvánkou. Vzhledem k vývoji situace v ČR může docházet k úpravám v rozpise a podmínek konání promoce, proto prosím průběžně sledujte tuto aktualitu.

Online přenos promocí 5. listopadu 2021 z Vencovského auly:
Promoce 10:00

Z důvodu aktuálních opatření proti šíření nemoci COVID-19 se promoce mohou zúčastnit pouze osoby (vztahuje se též na absolventy), které předloží:

  • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 24 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 72 hodinami, nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Žádáme absolventy i hosty, aby se dostavili ve společenském úboru. Pro nerušený průběh akademického obřadu bychom rádi požádali, aby se promoce neúčastnily děti mladší tří let; za pochopení děkujeme.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Vaší případnou neúčast na promoci oznamte nejpozději 1 den předem telefonicky nebo e-mailem studijní referentce (tel: 224 095 487, hudcovai@vse.cz).

Promoce absolventů magisterského studia – 5. 11. 2021