Promoce absolventů bakalářského studia – 8. 10. 2021

V pátek 8. října 2021 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů bakalářského studia, kteří splnili poslední část státní závěrečné zkoušky v letním semestru 2020/2021. Časový rozpis podle oborů, který odpovídá aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením a epidemiologické situaci v České republice, naleznete v odkaze s Pozvánkou. Vzhledem k vývoji situace v ČR může docházet k úpravám v rozpise a podmínek konání promoce, proto prosím průběžně sledujte tuto aktualitu.

Z důvodu aktuálních opatření proti šíření nemoci COVID-19 se promoce mohou zúčastnit pouze osoby, které předloží:

  • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

Žádáme absolventy i hosty, aby se dostavili ve společenském úboru. Pro nerušený průběh akademického obřadu bychom rádi požádali, aby se promoce neúčastnily děti mladší tří let; za pochopení děkujeme.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Promoce absolventů bakalářského studia – 8. 10. 2021