Promoce absolventů magisterského studia – 24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24. června 2021 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia, kteří splnili poslední část státní závěrečné zkoušky nejpozději 11. června 2021. Časový rozpis podle oborů naleznete v odkaze s Pozvánkou.

Pozvánka

Online přenos promocí 24.6.2021 v MS Teams z Vencovského auly:
Promoce od 9:00 hod  Promoce od 11:00 hod  Promoce od 13:00 hod  Promoce od 15:00 hod

Z důvodu aktuálních opatření proti šíření nemoci COVID-19 jsou stanoveny následující podmínky účasti:

  • každý absolvent si může pozvat maximálně 4 hosty (bude prováděna kontrola), kteří zaujmou svá místa přibližně 30 minut před zahájením obřadu,
  • vstup absolventů i hostů do školy bude pouze vchodem do nové budovy, kde bude provedena kontrola splnění podmínek bezinfekčnosti (níže). Vstup do budovy VŠE bude umožněn osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a předloží:
   • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu, který v rámci povinného testování studentů VŠE podstoupil v posledních 7 dnech, nebo
   • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
   • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
   • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
   • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného k sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.
  • po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek, kterým je respirátor dýchacích cest.

Po ukončení promoce musí účastníci neprodleně opustit školu opět pouze východem z nové budovy, focení ve škole (ani v Rajské budově) nebude možné.

Žádáme absolventy i hosty, aby se dostavili ve společenském úboru. Pro nerušený průběh akademického obřadu bychom rádi požádali, aby se promoce neúčastnily děti mladší tří let; za pochopení děkujeme.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

V případě, že se promoce nezúčastníte, kontaktujte studijní referentku Ivu Hudcovou.