Promoce absolventů magisterského studia FIS – 25. června

V úterý 25. června 2024 se ve Vencovského aule konají:

  • od 9:00 hod promoce absolventů magisterského studia programu Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika a Podniková informatika, kteří dokončili studium do 10. 6. 2024,
  • od 11:00 hod promoce absolventů magisterského studia Data a analytika pro business, Informační management, Ekonometrie a operační výzkum, Ekonomická demografie, Statistika a Znalostní a webové technologie, kteří dokončili studium do 10. 6. 2024.

Podrobnější informace naleznete níže v Pozvánce.

Promoce absolventů magisterského studia FIS – 25. června