Stipendium soutěže EY50 vyhrála studentka FIS

Vítězkou soutěže konzultační firmy EY o stipendium 50 000 Kč na podporu diplomových prací se stala Bc. Nela Hendrichová, magisterská studentka Ekonometrie a operačního výzkumu. Spolu s vedoucím diplomové práce Ing. Ondřejem Sokolem, Ph.D., z Katedry ekonometrie bude zkoumat kreditní scoring v bankovnictví založený na zobecněných lineárních modelech, jejichž regresní koeficienty se v čase mění na základě tzv. GAS-dynamiky. Blahopřejeme!