Úřední hodiny FIS v době prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2020)

Úředním dnem je středa 9:00 – 11:00.

Datum Studijní oddělení Děkanát FIS
8. července J. Krajíčková (NB 412) E. Dvořáková (NB 440), R. Hertlová (NB 415)
15. července I. Hudcová (NB 409) E. Dvořáková (NB 440), M. Jandová (NB 415),
M. Vojáčková (NB 436), D. Zachariášová (NB 381)
22. července J. Hudčeková (NB 410), J. Sedláčková (NB 411) P. Šarochová (NB 405), M. Vojáčková (NB 436),
D. Zachariášová (NB 381)
29. července J. Sedláčková (NB 411) Š. Zívalová (NB 445)
5. srpna J. Krajíčková (NB 412) J. Sommerová (NB 446), Š. Zívalová (NB 445)
12. srpna J. Hudčeková (NB 409) M. Jandová (NB 415), H. Křivánková (NB 453),
J. Sommerová (NB 446)
19. srpna J. Krajíčková (NB 412) P. Šarochová (NB 405)
26. srpna J. Sedláčková (NB 411) Š. Zívalová (NB 445)

Pozn.: Úřední hodiny sekretariátů jednotlivých kateder FIS najdete na webových stránkách kateder a v InSISu. Případné další změny, či zrušení úředních hodin budou včas oznámeny na webových stránkách a v InSISu.