V září je možné se zapojit do dvou zajímavých soutěží

  • Hackathon veřejné správy, který se koná 13. – 14.9.2019 v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, v Jankovcově ulici č. 1518/2, v Praze  7. Tato soutěž je zaměřena na využití otevřených dat veřejné správy a FIS se spolupodílí na její přípravě.
  • Hackathon HACK THE WAY TO ZERO, který se koná 26.9.20219 na Praze 7, v Jankovcově ulici č. 1603/47a. Tuto soutěž zaměřenou na elektromobilitu a alternativní pohony pořádají ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO DigiLab.

Podrobnosti o obou soutěžích naleznete na uvedených odkazech.