Volby do Akademického senátu FIS – přihlašování kandidátů

Podle usnesení Akademického senátu FIS ze dne 28. 6. 2023 mohou kandidáti podat svou přihlášku do voleb AS FIS na funkční období 2023-2026 nejpozději do 12. 9. 2023, 14:00.

Přihláška musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly), v případě akademického pracovníka jeho domovskou katedru, v případě studentského kandidáta jeho obor a ročník studia; nezávazný vzor přihlášky je k dispozici na webu AS FIS.

Přihlášky se podávají v zalepené obálce s označením „Volby AS FIS“ na místnost NB415 (pondělí až čtvrtek 9-11:30 a 13-14, případně po předchozí dohodě mailem v jiný čas).

V případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 je součástí přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena Akademického senátu FIS podle zákona č. 451/1991 Sb.

Adresa pro podávání případných stížností je zouharj@vse.cz.

Volby do Akademického senátu FIS – přihlašování kandidátů