Vyhlášení voleb děkana FIS na funkční období 2022-2026

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2022–2026. Vyhlášení volby bylo schváleno na zasedání AS FIS VŠE 24. 11. 2021.

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta: do 15. 12. 2021 do 12:00.
Veřejná prezentace kandidátů: 10. 1. 2022 v 16:00.
Zasedání AS FIS VŠE s volbou kandidáta na funkci děkana: 19. 1. 2022 od 9:00.

Přihlášky uchazečů o funkci děkana FIS se odevzdávají v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze“, prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3 na jméno předsedy volební komise (Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.).

Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný souhlas a podpis uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Přihláška musí obsahovat:

  • Životopis se základními osobními údaji
  • Korespondenční adresu uchazeče
  • Stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana

V případě uchazeče narozeného před 1. 12. 1971 je součásti přihlášky i souhlas uchazeče s doložením předpokladu pro výkon funkce děkana dle zákona č. 451/1991 Sb.

Vyhlášení voleb děkana FIS na funkční období 2022-2026