Vyhlášení voleb do Akademického senátu FIS – období 2023 – 2026

Termín a způsob konání voleb:
Volby proběhnou 4. 10. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin online formou ve volební aplikaci v rámci Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS).

Seznam kandidátů ve volebním obvodu akademických pracovníků (v abecedním pořadí dle příjmení):
Ing. Adam Borovička, Ph.D.
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Ing. Alžbeta Gburíková
Ing. Karel Helman, Ph.D.
Ing. David Chudán, Ph.D.
Ing. Petra Ivanega
doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Ing. Martin Potančok, Ph.D.
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MSc

Seznam kandidátů ve volebním obvodu studentů (v abecedním pořadí dle příjmení):
Matyáš Fales
Šimon Charvát
Kryštof Malínek
Natalie Morová
Bc. Lucia Pavlíková
Ing. Štěpán Staněk
Bc. Filip Stárek
Ondřej Valenta

Bližší informace zde.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FIS – období 2023 – 2026