Vyhlášení voleb do akademického senátu VŠE pro volební obvod FIS

AS FIS v návaznosti na vyhlášení (https://as.vse.cz/aktuality/vyhlaseni-radnych-voleb-do-as-vse-na-funkcni-obdobi-2024-2027) voleb do Akademického senátu VŠE pro volební období 2024-2027 (se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027) vyhlašuje řádný termín voleb do AS VŠE ve volebním obvodu FIS na středu 24. dubna 2024 v čase 8:00-16:00.

Volby budou probíhat výhradně elektronicky v prostředí InSIS.

AS FIS dále stanovuje termín podávání přihlášek kandidátů (studentských i akademických pracovníků) pro volební obvod FIS do 12. 4. 2024 12:00.

Přihlášky se podávají elektronicky, výhradně ze školní emailové adresy, emailem adresovaným předsedovi (antonin.pavlicek@vse.cz) a všem členům (adam.borovicka@vse.cz a chas04@vse.cz) dílčí volební komise FIS. Jako předmět emailu doporučujeme uvést „Kandidatura – volby AS VŠE“.

Přihláška musí jednoznačně identifikovat kandidáta a jeho souhlas s kandidaturou do AS VŠE pro volební období 2024-2027.

V Praze dne 27. 3. 2024

Dílčí volební komise pro FIS

Předseda:                          PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Místopředseda:                Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Člen:                                    Šimon Charvát