Zveme vás na přednášku Inflace v souvislostech

Zveme vás na přednášku Inflace v souvislostech, která proběhne ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 v hudebně Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Přednášku povedou lektoři prof. Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE a doc. Petr Mazouch, vedoucí Katedry ekonomické statistiky. Na přednášce budou otevřena témata jako statistické zachycení inflace, ukazatelé inflace a o čem (ne)vypovídají, dopad inflace na různé skupiny obyvatelstva, cenový vývoj v posledním čtvrtstoletí a vývoj v letošním roce 2023.

Tento projekt byl podpořen z programu Minigranty pro Kutnohorsko Nadačního fondu Eduzměna. „Myšlenka projektu vzešla z potřeby dostat do škol a k veřejnosti v mikroregionu více informací, které reagují na důležitá témata současnosti. Žijeme v době, kdy informace získané v čase školní docházky mohou velice rychle pozbýt aktuálnosti. Absence těchto informací či jejich zastaralá interpretace pak mohou vést k nepochopení příčin problému, ke spekulacím ohledně jejich řešení nebo k názorovému napětí a konfrontaci ve společnosti,“ prozradil o projektu Mgr. Roman Bartoníček, zástupce ředitele Gymnázia Jiřího Ortena.

Vstup na přednášku je zdarma. Více informací zjistíte zde.