Počet studentů FIS

Počet studentů Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze v členění dle kategorie studijního programu a formy studia.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/vusc/19
Související geografické území Hlavní město Praha
Klasifikace dle EuroVoc student; univerzita
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro pedagogickou činnost
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/pocet-studentu-fis
Dotčené časové období – začátek období 31.10.1992
Dotčené časové období – konec období 31.10.2016
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 31.10.1992 31.10.2016