Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Workshopy a semináře pořádané FIS

Struktura dat

Dataset Workshopy a semináře pořádané FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód typu akce Kód typu akce z číselníku typů akcí. typ_akce_kod
Typ akce Typ akce, pomocí kterého jsou rozlišovány workshopy a semináře. typ_akce
Název Název workshopu nebo semináře. nazev
Datum konání od Datum od kdy se workshop nebo seminář konal. datum_konani_od
Datum konání do Datum do kdy se workshop nebo seminář konal. datum_konani_do
Místo konání Místo konání workshopu nebo semináře. misto_konani
Země konání Země konání workshopu nebo semináře. zeme_konani
Počet účastníků Počet účastníků workshopu nebo semináře. pocet_ucastniku
Poznámka k počtu účastníků Poznámka upřesňující údaj o počtu účastníků workshopu nebo semináře. poznamka_k_poctu_ucastniku
Garant Příjmení a jméno garanta případně garantů workshopu nebo semináře. garant
Obsah Popis workshopu nebo semináře a témat, kterým se věnoval. obsah
Jazyk Jazyk či jazyky, ve kterých byly prezentovány příspěvky na workshopu nebo semináři. jazyk
Poznámka k jazyku Poznámka upřesňující údaj o jazyku či jazycích workshopu nebo semináře. poznamka_k_jazyku

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů akcí.