Statistika

Doktorský studijní program Statistika na VŠE v Praze je zabezpečen pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie. Užší výběr na některou z těchto statistických kateder VŠE se provádí podle zájmu uchazeče a v souladu s kapacitními možnostmi školitelů.

Podrobné informace naleznete na webu katedry statistiky a pravděpodobnosti.

 

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů podle kateder platný pro akademický rok 2021/22. Pokud si nejste jisti výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit, příp. na garantku studijního programu prof. Řezankovou.

Školitel Téma disertační práce
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
 • Analýza ekonomických a finančních časových řad
doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
 • L-momenty, TL-momenty a LQ-momenty jako alternativní nástroj statistické analýzy dat
 • Nové přístupy k modelování a krátkodobým předpovědím mzdových rozdělení
 • Modelování mzdových rozdělení v ČR s využitím alternativních metod parametrického odhadu
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
 • Perceptuální mapa jako nástroj analýzy změn ve struktuře tvorby a užití HDP
 • Spektrální analýza ekonomických časových řad se zaměřením na metody testování významnosti spektrálních zdvihů
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
 • Regresní modely pro cenzorovaná data
 • Robustní momenty a jejich využití ve statistické indukci
Školitelé bez vypsaných témat:
Školitel Téma disertační práce
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
 • Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů
 • Předběžné odhady HDP
 • Historie národního účetnictví
Školitelé bez vypsaných témat:
Školitel Téma disertační práce
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
 • Stárnutí obyvatelstva v zemích EU
 • Úmrtnost v Českých zemích
 • Plodnost v Českých zemích
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
 • Důsledky stárnutí populace na potřeby sociálních služeb

 

Kompletní seznam školitelů a vypsaných témat programu Statistika ke stažení naleznete zde PDF.

 

Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
(č. dv. 442 NB, telefon: 224 095 483)
Katedra ekonomické statistiky prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
(č. dv. 404 NB, telefon: 224 095 401)
Katedra demografie doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
(č. dv. 377 NB, telefon: 224 095 247)

 

Studijní předměty

Předměty povinné
 • organizačně zajišťuje fakulta:

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP921 Časové řady a regrese

 • organizačně zajišťuje oVV:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)

Předměty volitelné
 • nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE.

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

 • cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností.

 

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví

 

Jmenované komise: