Generativní umělá inteligence a její aplikace

Kurz Generativní umělá inteligence a její aplikace je půldenním kurzem, který je navržen tak, aby se účastníci seznámili s koncepty generativní AI, viděli ji v akci a získali představu o tom, jak ji mohou využít ve svém vlastním kontextu.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Kurz je zaměřen prakticky, nicméně nejprve bude vysvětlen základní princip fungování generativních AI modelů. Podrobněji se kurz věnuje jazykovému modelu Chat GPT a modelu pro generování obrázků Midjourney, kde se na praktických příkladech probere tzv. prompting, tedy zadávání „dotazů“ pro jednotlivé modely. Kurz rovněž představí celý landscape atraktivních služeb, které jsou na generativních modelech založeny. Po absolvování kurzu bude účastník schopen zadávat vhodně koncipované prompty pro jeho pracovní i osobní potřeby a bude mít přehled o službách založených na generativních modelech.

Znalosti pro přijetí: předpokládá se alespoň minimální zkušenost s Chat GPT, není však nezbytná.

Další požadavky: vlastní počítač.

Osnova kurzu:

 • Generativní AI, obecné principy fungování a její role v dnešním světě
 • LLM (velké jazykové modely), specifika fungování
 • Prompting, jak zadávat vhodné dotazy, praktické ukázky s Chat GPT + Bingem (sumarizace textů, generování básní, využití pro učení a další)
 • Využití ChatGPT 4.0 pro analýzu dat
 • Obrázkové modely – Midjourney, jak začít používat, konkrétní příklady promptingu
 • Další služby založené na generativní AI, příklady z praxe
 • Výzvy a omezení generativní AI
 • Etické aspekty
 • Diskuze

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • mít základní představu o fungování generativní AI, o jejích možnostech a omezeních,
 • mít přehled o možných způsobech promptování v rámci Chat GPT a bude schopen tyto možnosti využít jak v pracovním, tak v osobním životě,
 • umět založit vlastní účet v rámci Midjourney a získá přehled o možnostech tohoto nástroje,
 • mít celkový přehled o současné „AI landscape“, tedy o různých službách založených na generativní AI.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín 1 termín 2
Generativní umělá inteligence
a její aplikace
15. 11. 2023 7. 12. 2023

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 4.500,- Kč 5.445,- Kč

Přihlášení na kurz