Jazyk SQL: Trénink pro začátečníky a mírně pokročilé

Kurz Jazyk SQL: Trénink pro začátečníky a mírně pokročilé je zaměřen na získání základního povědomí o zpracování dat pomocí relačních databázových systémů a osvojení si praktických dovedností pro získávání dat z relačních databází pomocí příkazu SELECT jazyka SQL. S dotazováním pomocí příkazu SELECT jazyka SQL budou účastníci seznamováni formou průběžně řešených příkladů koncipovaných tak, aby účastníci kurzu zvládli použití klauzulí SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING a ORDER BY. Účastníci kurzu se tedy naučí, jak určit množinou sloupců požadovaných na výstupu, jak zvolit zdrojové tabulky a provést jejich spojení, jak provést restrikci řádků výsledné tabulky dle deklarované podmínky, jak použít agregační funkce (např. minimum, maximum, průměr) včetně jejich použití pro výpočet hodnot za deklarované skupiny, jak omezit výsledky na základě výsledků výpočtu hodnot pro deklarované skupiny a jak seřadit výsledky dotazu. Kurz je určen začátečníkům a mírně pokročilým, kteří si chtějí svoje dosavadní znalosti a dovednosti prohloubit.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Minimální kapacita kurzu: 5 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je objasnit účastníkům principy práce s databázovým jazykem SQL a poskytnout absolventům kurzu základní teoretickou i praktickou výbavu pro formulaci dotazů v jazyce SQL.

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí seznámit s principy relačních databázových systémů, s jazykem SQL, a kteří chtějí se naučit, jak pomocí příkazu SELECT tohoto jazyka vybírat data z relačních databází. Kurz je určen začátečníkům a mírně pokročilým, kteří si chtějí svoje dosavadní znalosti a dovednosti prohloubit.

Znalosti pro přijetí: základní znalost práce na PC. Kurz je pořádán v českém jazyce.

Další požadavky: Vlastní počítač s předinstalovaným softwarem Oracle SQL Developer (lze získat zdarma z webu společnosti Oracle. V případě služebních počítačů je vhodné zajistit, aby aplikace Oracle SQL Developer mohla navázat spojení s databází dostupnou prostřednictvím sítě Internet. Funkční wifi (bude k dispozici wifi připojení).

Osnova kurzu:

 • Základní pojmy.
 • Základní principy relačních databázových systémů.
 • Databázové jazyky a jazyk SQL. Normy jazyka SQL.
 • Části jazyka SQL.
 • Výběr dat z databáze – příkaz SELECT v jazyce SQL.
 • Průběžné řešení příkladů v prostředí jazyka SQL.
 • Test ověřující získané znalosti z práce s jazykem SQL.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • znát základní principy relačních databázových systémů,
 • znát principy jazyka SQL a jeho části,
 • mít povědomí o normách, kterými je jazyk SQL upraven, a o rozdílech oproti tzv. dialektům SQL,
 • schopni vybírat data z relační databáze pomocí příkazu SELECT jazyka SQL.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Jazyk SQL 11. a 12. 1. 2024

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 7.000,- Kč 8.470,- Kč

Přihlášení na kurz