Přihláška MODE School (série)

Přihlašujete se na cenově zvýhodněnou sérii minikurzů MODE School, která je završena certifikátem Faktulty informatiky a statistiky VŠE.
Pokud se chcete přihlásit na jednotlivé minikurzy (bez ukončení certifikátem),
klikněte sem pro přihlašení na minikurzy ze série Základy datové analýzy pro business,
klikněte sem pro přihlašení na minikurzy ze sérií Základy statistické analýzy dat pro výzkum a Pokročilé metody statistické analýzy dat pro výzkum.

  Osobní informace
  Kontaktní informace


  Výběr kurzu
  Vyberte požadovaný typ a termín konání kurzu, kterého se chcete zúčastnit. V závorce za názvem je uveden variabilní symbol pro úhradu poplatku.

  Podmínkou účasti v pokročilých kurzech je běžná uživatelská znalost R nebo absolvování série kurzů Základy statistické analýzy dat pro výzkum.
  Podmínky účasti v každé sérii minikurzů: Vlastní počítač s předinstalovaným softwarem. Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.
  V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.
  Cena za jednu série minikurzů

  ► 29.040,- Kč vč. DPH

  Informace o společnosti
  Pokud chcete vystavit fakturu, vyplňte následující údaje:  Pokud chcete vystavit potvrzení o provedené platbě uveďte tuto skutečnost do poznámky spolu s fakturačními údaji společnosti/jednotlivce.
  Poznámka


  Souhlas s podmínkami