Přihláška MODE School (minikurzy výzkum)

Přihlašujete se na jednotlivé minikurzy pro výzkukm MODE School (bez ukončení certifikátem).
Pokud se chcete přihlásit na cenově zvýhodněnou sérii kurzů MODE School, která je završena certifikátem Faktulty informatiky a statistiky VŠE klikněte sem.

  Osobní informace
  Kontaktní informace


  Výběr kurzu
  Vyberte požadovaný typ a termín konání kurzu, kterého se chcete zúčastnit. V závorce za názvem je uveden variabilní symbol pro úhradu poplatku.

  Minikurzy ze série Základy statistické analýzy dat pro výzkum

  Minikurzy ze série Pokročilé metody statistické analýzy dat pro výzkum

  Podmínkou účasti v pokročilých kurzech je bežná uživatelská znalost R nebo absolvování série kurzů Základy statistické analýzy dat pro výzkum.

  Podmínky účasti všech minikurzů: Vlastní počítač s předinstalovaným softwarem. Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu. V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.
  Cena za jeden minikurz

  ► 4.840,- Kč vč. DPH

  Informace o společnosti
  Pokud chcete vystavit fakturu, vyplňte následující údaje:  Pokud chcete vystavit potvrzení o provedené platbě uveďte tuto skutečnost do poznámky spolu s fakturačními údaji společnosti/jednotlivce.
  Poznámka


  Souhlas s podmínkami