Rétorické a prezentační dovednosti I.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze nebo ONLINE (uvedeno v části Termíny).

Maximální kapacita kurzu: 10 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikou mluveného slova, demonstrovat aktuální otázky jazykové kultury a zvládnout základní dovednosti verbální i nonverbální komunikace. Žádaná je maximální aktivita účastníků. Mluvený jazykový projev nabývá v současné společnosti nové důležitosti. Umění veřejně promluvit často představuje podmínku úspěchu, řečnické vzdělání bývá konkurenční výhodou.

Kurz je určen zájemcům z řad veřejnosti; studentům všech stupňů studia včetně doktorského;
učitelům, lektorům apod.

Znalosti pro přijetí: nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti.

Lektor kurzu: PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Osnova kurzu:

 • Technika řeči – dýchání, artikulace, fonace.
 • Dýchací a artikulační cvičení.
 • Ortoepické (výslovnostní) normy.
 • Modulační prostředky a umění modulace.
 • Nonverbální komunikace.
 • Základy prezentace odborného textu.
 • Metody zvládnutí trémy.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi:

 • umět ovládat vlastní techniku řeči,
 • zvládnou základní dýchací, artikulační a výslovnostní cvičení,
 • znát zásady modulace každého jazykového projevu,
 • zvládnou základy nonverbální komunikace,
 • znát základní normy pro prezentaci odborné práce.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 60% účasti.

Termíny kurzu:

kurz termín
Rétorické a prezentační dovednosti I. 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.2023 vždy 16:15 – 19:15

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 2.300,- Kč 2.783,- Kč
studenti / zaměstnanci VŠE 1.150,- Kč 1.392,- Kč

Přihlášení na kurz