Rétorické a prezentační dovednosti II.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Maximální kapacita kurzu: 7 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem navazujícího kurzu je zvládnutí základních technik řeči a základních dovedností nonverbální komunikace – najít sebe sama v oblasti zvané rétorika. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Kurz je určen absolventům odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti I.

Znalosti pro přijetí: Vzhledem k tomu, že jsou požadovány znalosti z odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti, je obdržení Osvědčení z tohoto kurzu podmínkou přijetí na kurz Rétorické a prezentační dovednosti II.

Lektor kurzu: PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Osnova kurzu:

  • Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu.
  • Hlavní zásady pro jazykový projev.
  • Trojí role řečníka.
  • Vlastní nástrahy a chyby.
  • Nonverbální komunikace.
  • Modelování řečnických situací.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi:

  • umět zvládnout a poznat dobrou techniku řeči,
  • znát základní zásady pro odborný jazykový projev,
  • vědět o vlastních chybách, popř. manýrismu,
  • znát techniku, jak odstranit verbální i nonverbální nedostatky.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 75% účasti.

Termíny kurzu:

kurz termín (bloková výuka 3×3 hodiny à 60 minut)
Rétorické a prezentační dovednosti II. BUDE UPŘESNĚNO

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 1.900,- Kč 2.299,- Kč
studenti / zaměstnanci VŠE 850,- Kč 1.029,- Kč

Přihlášení na kurz