Rétorické a prezentační dovednosti II.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Maximální kapacita kurzu: 7 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem navazujícího kurzu je zvládnutí základních technik řeči a základních dovedností nonverbální komunikace – najít sebe sama v oblasti zvané rétorika. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Kurz je určen absolventům odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti I.

Znalosti pro přijetí: Vzhledem k tomu, že jsou požadovány znalosti z odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti, je obdržení Osvědčení z tohoto kurzu podmínkou přijetí na kurz Rétorické a prezentační dovednosti II.

Lektor kurzu: PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Osnova kurzu:

  • Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu.
  • Hlavní zásady pro jazykový projev.
  • Trojí role řečníka.
  • Vlastní nástrahy a chyby.
  • Nonverbální komunikace.
  • Modelování řečnických situací.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi:

  • umět zvládnout a poznat dobrou techniku řeči,
  • znát základní zásady pro odborný jazykový projev,
  • vědět o vlastních chybách, popř. manýrismu,
  • znát techniku, jak odstranit verbální i nonverbální nedostatky.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 75% účasti.

Termíny kurzu:

kurz termín (bloková výuka 3×3 hodiny à 60 minut)
Rétorické a prezentační dovednosti II. Vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií koronaviru rozhodla rektorka VŠE, že výuka všech studijních programů včetně celoživotního vzdělávání bude do 18. prosince 2020 realizována formou online. Vyučovat kurz Rétorika II. online formou by nenaplnilo cíl ani výstupy tohoto kurzu. Přesuneme tedy všechny lekce kurzu na leden či únor 2021. Hned, jak to bude možné, pošleme Vám nové termíny jednotlivých lekcí. Samozřejmě se musíme přizpůsobit hygienickým opatřením.

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 1.900,- Kč 2.299,- Kč
studenti / zaměstnanci VŠE 850,- Kč 1.029,- Kč

Přihlášení na kurz