Prezentační a rétorické dovednosti v online prostředí

Kurz je realizován ONLINE v prostředí MS Teams.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je upozornit na nedostatky mluveného jazykového projevu i pomocných PowerPointových prezentací v online prostředí. Zdokonalit jazykový projev je možné, patrně i nutné nyní, v době home office a distanční výuky. Online kurz se uskuteční přes platformu MS TEAMS. Samozřejmou součástí jsou také individuální cvičení, na jejichž základě posluchači dostanou zpětnou vazbu.

Kurz je určen všem zájemcům z řad veřejnosti; učitelům, lektorům, studentům všech stupňů studia včetně doktorského; apod.

Znalosti pro přijetí: nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti, nutností je napojení přes MS TEAMS.

Lektor kurzu: PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Osnova kurzu:

  • základy prezentace odborného textu,
  • specifika prezentace v online prostředí,
  • ortoepické normy,
  • modulační prostředky a umění modulace,
  • nonverbální komunikace.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi:

  • znát zásady modulace každého jazykového projevu,
  • znát základní normy pro prezentaci odborné práce,
  • vyzkouší si zvláštnosti prezentace v online prostředí,
  • zvládnou základy nonverbální komunikace.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 70% účasti.

Termíny kurzu:

kurz termín
Prezentační a rétorické dovednosti v online prostředí BUDE UPŘESNĚNO

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 1.900,- Kč 2.299,- Kč

Přihlášení na kurz