Řízení projektů IS/ICT

Kurz řízení projektů IS/ICT je dvoudenní kurz zaměřený tak, aby jeho účastníci získali přehled o základních pojmech, metodách a technikách používaných při řízení projektů zaměřených na tvorbu informačních systémů, nebo na realizaci změn, kde klíčovou úlohu hrají informační a komunikační technologie. Problematika řízení projektů je v rámci kurzu zasazena do kontextu strategického řízení informatiky. Účastníci kurzu budou v jeho průběhu seznámeni s životním cyklem projektu, s používanými metodami a přístupy včetně standardů a uznávaných metodik využívaných v této oblasti. Kurz je určen především zájemcům, kteří chtějí získat ucelený přehled o projektech IS/ICT a přístupech k jejich řízení. Kurz je vhodný jak pro zájemce bez předchozích zkušeností z oblasti řízení projektů IS/ICT, kterým může sloužit jako první krok na cestě jejich vzdělávání v této oblasti, tak i zkušenějším zájemcům – zejména těm, kteří se v praxi řízení projektů IS/ICT věnují a chtěli by si prohloubit své znalosti dobré praxe řízení projektů.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Minimální kapacita kurzu: 5 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s projekty IS/ICT, s jejich zasazením do kontextu strategického řízení informatiky, s jejich specifiky a metodikami, metodami a přístupy k jejich řízení.

Kurz je vhodný jak pro zájemce bez předchozích zkušeností z oblasti řízení projektů IS/ICT, kterým může sloužit jako první krok na cestě jejich vzdělávání v této oblasti, tak i zkušenějším zájemcům – zejména těm, kteří se v praxi řízení projektů IS/ICT věnují a chtěli by si prohloubit své znalosti dobré praxe řízení projektů.

Znalosti pro přijetí: žádné. Kurz je pořádán v českém jazyce.

Osnova kurzu:

 • Základní pojmy, vymezení oblasti řízení a koordinace projektů.
 • Potřeba řízení informačních systémů a tvorby informačních systémů, projekt a projekt informačního systému. Informační strategie, zadání projektu, životní cyklus projektu jako základní nástroj řízení projektů IS a řízení procesů.
 • Popis životního cyklu systému a projektu (činnosti, výstupy, role, metriky, techniky). Druhy životních cyklů. Řídící postup projektu versus věcný postup (např. postupy v oblasti softwarového inženýrství). Procesy řízení projektů.
 • Dokumentace projektu. Příprava projektu, projektový záměr, plán projektu, metody a techniky odhadů pracnosti. Dokumentace fází provedení projektu a ukončení projektu.
 • Organizace a řízení projektu, sestavování týmů. Profesní předpoklady manažera projektu IS/ICT.
 • Automatizované nástroje řízení projektů.
 • Významná sdružení a standardizace oblasti řízení a koordinace projektů, metodiky PMBOK, PRINCE2, IPMA standardy, ISO standardy, MMDIS ŘÍP, CobiT, Val IT, ITIL CMMI.
 • Implementace metodiky řízení projektů IS/ICT, údržba metodiky.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • schopni vysvětlit úlohu projektu IS/ICT v kontextu řízení informatiky,
 • znát specifika projektů IS/ICT,
 • schopni připravit projekt,
 • schopni naplánovat projekt,
 • schopni řídit projekt, monitorovat jeho průběh a vyhodnocovat stav projektu,
 • schopni uzavřít projekt,
 • schopni vybírat a přizpůsobovat metodiky řízení projektů IS/ICT.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Řízení projektů IS/ICT 14. 1. 2024

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 9.500,- Kč 11.490,- Kč

Přihlášení na kurz