Úvod do procesů správy dat

Data jsou cenným aktivem organizace a obdobně jako o jiná aktiva i o data je třeba se adekvátně starat. Kurz Úvod do procesů správy dat má za cíl účastníky seznámit se základy správy dat (data management) jako jedné oblastí v rámci řízení informatiky. Účastníci kurzu budou seznámeni s typickými procesy a rolemi v oblasti správy dat a s postupy, technikami a nástroji pro tvorbu a údržbu katalogu dat jakožto nástroje, který organizaci pomáhá udržet přehled o tom, jaká data jsou v organizaci zpracovávána. Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit principy a postupy při správě dat.

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Minimální kapacita kurzu: 5 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy správy dat, s procesy a rolemi při správě dat, dále s postupy, technikami a nástroji pro tvorbu a údržbu katalogu dat.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit principy a postupy při správě dat (data management).

Znalosti pro přijetí: znalost informačních a komunikačních technologií na úrovni bakalářského studia vysoké školy. Kurz je pořádán v českém jazyce.

Osnova kurzu:

  • Základní pojmy.
  • Datová architektura jako součást podnikové architektury.
  • Procesy a oblasti správy dat.
  • Životní cyklus dat.
  • Role při správě dat.
  • Datový katalog a další nástroje správy dat.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi schopni spravovat data a budou schopni v organizaci navrhnout vhodné procesy a odpovídající organizační strukturu pro správu dat.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci každého dne kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Úvod do procesů správy dat 5. 1. 2024

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 7.000,- Kč 8.470,- Kč

Přihlášení na kurz