Strojové učení – může být užitečné pro Vaše data?

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Kurz je prioritně zamýšlen prezenčně, případně je možne zrealizovat i online.

Minimální kapacita kurzu: 3 účastníci.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou strojového učení (machine learning) do takové míry, aby byli schopni zvážit smysluplnost nasazení na vlastních datech, tedy zda by nasazení strojového učení mohlo přinést například nové klienty, snížit náklady nebo zvýšit konkurenční výhodu. Kurz se detailně nezaměřuje na jednotlivé metody strojového učení a jejich statistické a matematické pozadí, zaměřuje se na hlavní typy úloh a typické příklady dat vhodných pro analýzu. Pracuje se s webovou, uživatelsky velmi příjemnou a relativně jednoduchou platformou (BigML.com), přičemž pro práci s ní nejsou třeba žádné nadstandardní znalosti kromě běžné práce s PC.

Kurz je určen uživatelům, kteří by se chtěli dozvědět o možnostech pokročilých analytických metod, které jsou výrazně nad možnostmi standardních nástrojů jako MS Excel nebo software pro business intelligence. Díky přehledovému zaměření kurzu se jako typický účastník kurzu jeví nižší a střední management či například majitel menšího e-shopu.

Znalosti pro přijetí: základní znalost práce s PC a kancelářskými aplikacemi, zkušenosti s daty.

Další požadavky: vlastní notebook s možností připojení k internetu.

Osnova kurzu:

 • Stručně o strojovém učení a souvisejících termínech (data science, data mining, AI).
 • Typy úloh.
 • Požadavky na data – v jaké podobě je možné data analyzovat.
 • Předzpracování dat – jak se data typicky připravují.
 • Vlastní aplikace strojového učení, tvorba modelů.
 • Interpretace a využití výsledků.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • mít základní přehled o problematice, bude schopen zhodnotit potenciální přínos strojového učení v oblasti zájmu,
 • schopni řešit problematiku s analytiky či s machine learning / data science experty,
 • vědět, do jaké podoby je nutné data pro analýzu připravit,
 • ve vybraném nástroji schopni provést vybrané ML metody,
 • schopni interpretovat a zhodnotit výsledky analýzy a jejich použitelnost pro další nasazení.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Strojové učení 30. 1. 2024

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 7.000,- Kč 8.470,- Kč

Přihlášení na kurz