Success in Analytics – Analytical Framework Definition and Application

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem týden před začátkem kurzu.

Kurz je prioritně zamýšlen prezenčně, případně je možne zrealizovat i online.

Minimální kapacita kurzu: 3 účastníci.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Jaká oblast je pro firmy nejdůležitější? Jednoznačně datová analytika. Tedy, taková analytika, která přináší dlouhodobou hodnotu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou analytických inciativ a jejich zasazení do širšího konceptu. Na základě pochopení základních pilířů analytického projektu a jejich vzájemných souvislostí budete daleko lépe schopni nejen řídit analytické aktivity a analytickou strategii ve vaší firmě, ale také daleko lépe komunikovat s externími dodavateli o případné spolupráci. Díky tomu pro Vás bude snazší obhájit Vaše projekty, zajistit jejich úspěšné doručení a prezentovat výsledky Vaší práce. Kurz vychází z knihy Data Analytics Initiatives.

Kurz je určen pro kohokoliv, kdo chce více pochopit zákonitosti analytické práce – a to bez závislosti na technologickém prostředí ve firmě. Obsah je vhodný jak pro zkušené analytiky, kteří si chtějí rozšířit pohled na svoji práci, tak pro lidi, kteří se s oblastí teprve seznamují a potřebují si prohloubit porozumění a definici analytické práce. Z kurzu budou benefitovat:

  • Product owner, Delivery lead, Project Manager,
  • Data engineer, Architekt, Data scientist, specialisté zaměření na vizualizace a další datově-analytické profese,
  • Business analytici,
  • Studenti.

Znalosti pro přijetí: základní orientace v analytice.

Lektor kurzu: Ondřej Bothe

Další požadavky: vlastní notebook s možností připojení k internetu.

Osnova kurzu:

První den se zaměříme na definici Analytického frameworku – tedy definici klíčových atributů analytických projektů a jejich provázání do jednotného funkčního celku. Na konci prvního dne byste měli být schopni správně rozklíčovat jakýkoliv analytický projekt, identifikovat jeho klíčové atributy a na základě toho porozumět jeho aktuálnímu stavu a možnému vývoji do budoucna.

Druhý den probereme specifické společné vlastnosti a rizika analytických projektů. To Vám pomůže se lépe připravit na problematické situace. Díky tomu budete schopni lépe pracovat s riziky a obecně řídit jak projekty, tak očekávání kolegů a managementu.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou schopni:

  • zasadit analytický projekt do širšího kontextu,
  • pochopit a lépe řídit analytické iniciativy,
  • snadněji vést diskuzi se všemi rolemi v rámci analytických iniciativ.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z projektu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Success in Analytics 16. a 23. 2. 2024

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 17.000,- Kč 20.570,- Kč

Přihlášení na kurz