Umění sebeprezentace

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Maximální kapacita kurzu: 6 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je především individuální přístup k posluchačům, jejich prezentace a osobitá sebeprezentace. Považujeme za samozřejmé dokonalé zvládnutí technik verbální i nonverbální komunikace. Etická rovina jazykového projevu.

Kurz je určen absolventům odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti II.

Znalosti pro přijetí: Vzhledem k tomu, že jsou požadovány znalosti a dovednosti z odborných kurzů Rétorické a prezentační dovednosti I. a II., jsou podmínkou přijetí na kurz Umění sebeprezentace získaná Osvědčení z těchto odborných kurzů.

Lektor kurzu: PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Osnova kurzu:

  • Prezentace a sebeprezentace.
  • Rétorika pro top management.
  • Jazykový projev a jazyková kultura.
  • Paralingvistika.

Získané znalosti:

Po úspěšném absolvování budou absolventi:

  • sebevědomě zahajovat a končit odborný jazykový projev,
  • umět rozlišit moderátorskou a management modulaci,
  • chápat zodpovědnost mluvčího za svůj jazykový projev.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování.

Termíny kurzu:

kurz termín (bloková výuka 2×3 hodiny à 60 minut)
Umění sebeprezentace BUDE UPŘESNĚNO

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 800,- Kč 968,- Kč
studenti / zaměstnanci VŠE 400,- Kč 484,- Kč

Přihlášení na kurz